Give and let live

Amdanom ni

aboutus

Amdanom ni

NHSBT

Mae Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG wedi cynhyrchu’r adnodd hwn. Sefydlwyd Gwaed a Thrawsblaniadau'r (NHSBT) fel Awdurdod Iechyd Arbennig ym mis Hydref 2005 yn dilyn uno’r Awdurdod Gwaed Cenedlaethol a Thrawsblaniadau'r DU. Ei nod yw darparu cyflenwad cynaladwy dibynadwy, effeithlon o waed, organau a gwasanaethau cysylltiedig i’r GIG.

Ymwelwch â gwefan NHSBT

Jeanette

Cyflwyniad
Ym mis Hydref 2005 cafodd Jeanette Crizzle, athrawes Saesneg, ddiagnosis o fod yn dioddef o Lewcemia Myeloid Aciwt. Roedd arni angen trawsblaniad mêr esgyrn, ond oherwydd ei threftadaeth hiliol gymysg, ni ellid dod o hyd i roddwr addas. . Gweithiodd ei gŵr Adam, yn bositif drwy wneud gwaith ymchwil annibynnol mewn ysgolion a chyda’r cyhoedd i lefelau ymwybyddiaeth cyffredinol ynghylch rhoi organau.

Arweiniodd hyn at Lywodraeth y DU yn rhoi cyllid ar gyfer rhaglen addysgu mewn ysgolion i hyrwyddo pwysigrwydd rhoi organau, gwaed, meinwe a mêr esgyrn mewn bywyd ac ar ôl marwolaeth.

Yn drist iawn, flwyddyn ar ôl ei diagnosis, bu farw Jeannette o’i chyflwr heb ddod o hyd i roddwr addas.

panel