Give and let live

Hygyrchedd

accessibility

Hygyrchedd

Mae Give and Let Live yn ceisio bod yn ymgyrch sy’n deall angen a dyheadau pobl gydag anableddau a bydd yn sicrhau nad oes unrhyw wahaniaethu ar sail anabledd i aelodau’r cyhoedd a wasanaethwn. Mae Give and Let Live wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i bawb, ac mae’n anelu at ddarparu mynediad i bobl gydag anableddau.

Mae Give and Let Live wedi ymrwymo i wneud ei hun yn hygyrch i bob elfen o'r gymuned a bydd yn ceisio darparu cyfleusterau a chymorth priodol i bobl gydag anableddau er mwyn iddynt dderbyn ein safonau gwasanaeth uchaf.

Cydymffurfiaeth â safonau
Datblygwyd y wefan hon gyda’r bwriad o’i gwneud yn hygyrch i gymaint o ymwelwyr â phosibl. Rydym wedi cyflawni hyn drwy gadw at ganllawiau W3C a sicrhau bod y safle wedi ei strwythuro mewn dull rhesymegol.

Lawrlwytho ffeiliau
Mae’r holl ffeiliau sydd ar gael i’w lawrlwytho drwy’r wefan hon wedi eu trosi i Fformat Dogfen Gludadwy (PDF). Gellir gweld y ffeiliau hyn gan ddefnyddio darllenwr Adobe Acrobat sy’n adnodd am ddim sydd ar gael o wefan Adobe.

Mae deunydd fideo sydd wedi ei gynnwys o fewn safle Give and Let Live ar gael gyda phenawdau caeedig. Neu mae’r fideos ar gael i’w lawrlwytho mewn fformat Fideo Cyfryngau Windows (WMV) i’w chwarae oddi ar-lein.

CSS
Rydym wedi defnyddio 'Cascading Style Sheets' (CSS) i reoli cynllun gweledol y safle. Os nad yw eich porwr yn cynnal CSS mae’r safle neu chi yn dewis gosod setiadau pori dros ein dalen arddull, ac mae’r safle yn dal yn ddarllenadwy neu yn un y gellir ei ddefnyddio.

Rydym yn defnyddio meintiau ffont cymharol sy’n golygu y gallwch hefyd newid y meintiau testun diofyn a gosod eich rhai eich hun drwy’r porwr.

Yn Internet Explorer
Dewiswch y ddewislen View, yna Text Size, yna setiad o'r rhestr o bum maint.

Yn FireFox
Dewiswch dewislen View, yna Text Size, yna naill ai Increase neu Decrease o rhestr y ddewislen.

Yn Saffari
Dewiswch y ddewislen View, yna gwnewch y testun yn fwy neu yn gwnewch y testun yn llai.

Ym mhob porwr
Gan ddal y botwm CTRL i lawr a sgrolio olwyn y llygoden i fyny ac i lawr byddwch yn mynd drwy’r safle cyfan drwy chwyddo'r maint neu ei wneud yn llai yn ôl y gofyn.

Delweddau
Mae’r holl ddelweddau yn cynnwys y nodwedd "ALT".

Gwelywio
Mae’r prif adrannau’r safle bob amser ar gael drwy’r brif ddewislen gwelywio sy’n rhedeg ar hyd brig y dudalen. Gellir cyrchu at gynnwys yr adrannau hyn drwy’r gwelywio ar yr ochr, sy’n defnyddio indentiad clir i adlewyrchu strwythur y safle. I gefnogi’r gwelywio, darparwyd map o’r safle.

panel