Give and let live

Dod yn rhoddwr

panel
becomeadonor

Map rhoddwyr

Mae cofrestru i fod yn rhoddwr gwaed, organau, meinwe neu fêr esgyrn yn weithred o garedigrwydd mawr a allai arbed neu wella bywydau llawer o bobl.

Gallwch ddod yn rhoddwr gwaed pan ydych yn 17 oed os yn gyffredinol yn ffit ac yn iach, ac yn pwyso dros 50 cilogram (7 stôn 12 pwys). O dan 17? Cliciwch yma i ddarganfod sut i addo i roi pan fyddwch yn ddigon hen.

I ddod yn rhoddwr mêr esgyrn, mae angen i chi ymuno â chofrestrfa mêr esgyrn, a bod dros 18 oed.

Gallwch ymuno â Chofrestr Rhoddwyr Organau'r GIG unrhyw oed.

 

Cliciwch ar y rhanbarthau yn y map isod i ddarganfod:

  • ble i roi gwaed yn lleol
  • ble i arwyddo i ymuno â'ch cofrestrfa mêr esgyrn leol
  • i arwyddo i fod ar Gofrestr Rhoddwr Organau’r GIG
England and North Wales England and North Wales N. Ireland Scotland South Wales

Lloegr a Gogledd Cymru

Gogledd Iwerddon

Yr Alban

De Cymru

panel