Give and let live

Dod yn rhoddwr

becomeadonor

Dod yn rhoddwr

Mae cofrestru i fod yn rhoddwr gwaed, organau, meinwe neu fêr esgyrn yn weithred garedig iawn a allai achub neu wella bywyd llawer o bobl. Cewch ddechrau rhoi gwaed pan fyddwch yn 17 oed os ydych yn gyffredinol ffit ac iach ac yn pwyso dros 50kg (7 stôn 12 pwys). Dan 17? Cliciwch yma i weld sut i wneud adduned i roi pan fyddwch yn ddigon hen.

I gael eich rhoi ar Gofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Prydain y GIG fel rhoddwr bôn-gelloedd posibl, rhaid i chi fod dros 18 oed a rhaid i chi fod yn rhoi gwaed yn barod. Cewch ymuno â Chofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG ar unrhyw oedran.

Edrychwch ar ein map rhoddwyr a chlicio ar y rhanbarthau i weld:

-ble y gallwch roi gwaed yn lleol
-sut i gael eich rhoi ar eich cofrestr rhoddwyr mêr esgyrn agosaf
-sut i ymuno â Chofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG

 

panel