Give and let live

Cysylltwch â ni

contactus

Cysylltwch â ni

I archebu pecyn athrawon Give and Let Live am ddim, cliciwch yma

Ar gyfer unrhyw ymholiadau yn ymwneud â deunyddiau dysgu neu broblemau technegol gyda’r wefan, ebostiwch ni.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau penodol am roi gwaed, mêr esgyrn, neu feinwe nas ymdrinnir â nhw yn Give and Let Live, galwch Linell Gymorth y rhoddwyr ar 0300 123 23 23.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â rhoi a thrawsblannu organ a chornbilennau, galwch llinell rhoddwyr organau'r GIG ar 0300 123 23 23. Gall atebwyr galwadau penodol ateb y rhan fwyaf o gwestiynau ar unwaith ac os oes unrhyw beth y mae arnynt angen ei ddarganfod byddant yn dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl.

panel