Give and let live

Ffeithiau am roi

donation

Corff y rhoddwr

Corff rhyngweithiol

Eich holl gwestiynau am roi organau wedi eu hateb! Ymchwiliwch i Gorff y Rhoddwr rhyngweithiol i ddarganfod pa rannau o’r corff y gellir eu rhoi i helpu i arbed bywydau pobl eraill neu chwiliwch am fwy o wybodaeth.

Rhoddwr corff
panel