Give and let live

Beth ydy neges
Give and Let Live

Yn syml iawn, mae'n ymwneud ag arbed bywydau pobl drwy roi rhannau o’ch corff.

Edrychwch o gwmpas ac fe welwch yma lawer o ffeithiau rhyfeddol a storïau o fywyd go iawn yn dangos pam fod rhoi mor bwysig, yn ogystal â rhai gweithgareddau hwyliog!

Mae Fersiwn Saesneg o Give and Let Live ar gael hefyd
gwyliwch ffilm fer i ddarganfod pam fod rhoi mor bwysig ....
Rhannau o’r Corff
Ymchwiliwch i gorff y rhoddwr rhyngweithiol a darganfod beth y gallwch ei roi.
footer
Gwaed Gwych

Beth sy’n digwydd pan rof waed?

footer
Bingo'r Corff
Cenedl o Roddwyr

Darganfyddwch sut a ble i roi.

footer
Adran yr Athro

Mae Give and Let Live yn adnodd addysgiadol oddi wrth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG.

Nod Adran yr Athro yw rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth am faterion allweddol yn ymwneud â rhoi i fyfyrwyr 14 oed a throsodd.

footer