Give and let live

Storïau go iawn

realstories

Storïau go iawn

Effeithiwyd ar filoedd o bobl o bob rhan o'r DU gan roi gwaed, mêr esgyrn, meinwe neu organau. Darllenwch neu wyliwch rai o'u storïau.

panel