Give and let live

Adran yr Athro

teacherszone

Adran yr Athro

Adran yr athro

Mae Give and Let Live yn adnodd addysgiadol oddi wrth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG. Nod yr adnodd yw rhoi'r wybodaeth a'r dealltwriaeth am faterion allweddol sy'n ymwneud â rhoi rhannau o'u cyrff, naill ai mewn bywyd neu ar ôl marwolaeth, i helpu eraill, i fyfyrwyr 14 oed neu drosodd.

Lansiwyd yr adnodd ym mis Medi 2007, ond mae wedi cael ei adolygu’n llwyr a’i ddiweddaru â chynnwys newydd ar gyfer gwersi AIBCh/ABCh, Gwyddoniaeth ac Addysg Grefyddol.

panel